Privātuma Politika

Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam obligāto informāciju par personas datu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (ES) (turpmāk tekstā – Regula), kas tiek veikta, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.

Datu pārvaldītājs, kas nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir SIA CTP (Reģistrācijas Nr. 40003790534, juridiskā adrese:Mazā Krasta iela 79, Rīga faktiskā adrese: Mazā Krasta iela 79, Rīga E-pasts: info@incar.lv)

Ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar mūsu privātuma politiku, jo tās noteikumi tiek piemēroti ik katru reizi, kad jūs iegādājāties preces mūsu tiešsaistes veikalā, apmeklējat mūsu vietni vai citādi to izmantojat. Lūdzam regulāri pārlasīt aktuālo šī dokumenta versiju, jo nākotnē tās saturs var mainīties.

Personas, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst mūsu vietnē iesniegt nekādus personas datus. Ja jūs esat persona, kas ir jaunāka par 14 gadiem, pirms personas datu iesniegšanas mūsu vietnē jums jāsaņem jūsu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Privātuma politikā izmantotie termini jāsaprot tā, kā tie ir definēti Regulā.

Turpmāk norādītā informācija ietver šādus datu apstrādes mērķus: (i) elektroniskā tirdzniecība; (ii) informatīvo vēstuļu sūtīšana un citi tiešā mārketinga pasākumi; (iii) darba kandidātu personas datu apstrāde un kandidātu datubāzes administrēšana; (iv) sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšana; (v) saziņa pa e-pastu; vi) sīkdatņu izmantošana; vii) sociālo tīklu izmantošana; viii) videonovērošana. Šajā Privātuma politikā aprakstītas arī jūsu kā datu subjekta tiesības, datu sniegšana to saņēmējiem un citi personas datu apstrādes noteikumi, kas attiecas uz visiem personas datiem, kurus uzņēmums apstrādā iepriekš minētajos nolūkos.

Elektroniskā tirdzniecība

E-tirdzniecības mērķiem mēs apstrādāsim jūsu datus, kurus iesniegsiet pirkšanas laikā, ieskaitot informāciju par jūsu iegādātajām precēm un ar maksājumiem saistītos datus. Ja pirkšanas brīdī jūs neiesniegsiet savus personas datus, mēs nebūsim spējīgi identificēt jūs un pārdot jums preces.

Papildus jūsu iesniegtajai informācijai mēs apstrādājam informāciju par mūsu vietnē iegādātajām precēm. Informācija par mūsu vietnes izmantošanu tiek ievākta, izmantojot sīkdatnes, un tālāk aprakstīta šajā politikā. Pēc tam, kad esat samaksājis par mūsu vietnē iegādātajām precēm, mēs arī saņemam ar maksājumu saistītos personas datus, ieskaitot konta numuru un maksājuma summu.

Šim nolūkam apstrādājamos jūsu personas datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 10 gadus no pirkuma datuma, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumā noteiktajām saistībām, piemēram, izpildot valsts institūciju norādījumus vai piedaloties juridiskos strīdos, jūsu personas dati būs jāapstrādā ilgāk par noteikto termiņu.

Jūsu personas datu apstrādes pamatojums ir līguma izpilde vai pēc jūsu lūguma veiktas darbības pirms līguma noslēgšanas. Atsevišķu personas datu apstrādes darbību pamats var būt arī tiesību aktos noteikto saistību izpilde, piemēram, lai izpildītu nodokļu nomaksu reglamentējošo tiesību aktu noteiktās saistības.

Informatīvo vēstuļu sūtīšana un citi tiešā mārketinga pasākumi

Ja esat mūsu klients, esat abonējis informatīvās vēstules mūsu vietnē vai citā veidā izteicis savu vēlēšanos saņemt tiešā mārketinga materiālus, jūsu brīvprātīgi iesniegtie personas dati, tai skaitā jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs, tiks izmantoti, lai, izmantojot minēto kontaktinformāciju, kā arī izmantojot sociālos tīklus, mediju kanālus un citus līdzīgus elektronisko sakaru kanālus, varētu jums sniegt informāciju par precēm un pakalpojumiem, jaunumiem, akcijām, pasākumiem vai citu tiešā mārketinga informāciju.

Tiešais mārketings bez jūsu piekrišanas, izmantojot jūsu e-pastu, tiks veikts tikai tad, ja esat mūsu klients. Tiešais mārketings tiks īstenots, pamatojoties uz tiesību aktu piešķirtajām tiesībām.

Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiks apstrādāti 5 gadus no piekrišanas datuma vai attiecību izbeigšanas ar jums.

Ikvienā jums nosūtītajā e-pasta vēstulē tiks piedāvāta iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem. Jūs varat arī atteikties vai atcelt savu piekrišanu, sazinoties ar uzņēmumu, izmantojot tā kontaktinformāciju.

Sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšana

Ja jūs e-pastā, rakstiski vai citā veidā iesniedzat sūdzību, pretenziju, pieprasījumu vai pasūtījumu, jūsu brīvprātīgi iesniegtie personas dati tiks apstrādāti šīs sūdzības, pretenzijas, pieprasījuma vai pasūtījuma administrēšanas nolūkā.

Ja jūsu sūdzība vai pretenzija būs saistīta ar potenciāli iespējamu strīdu, iespējamu kaitējumu u.tml., kā arī, ja pasūtījuma izpildes gaitā radīsies līgumattiecības, jūsu personas dati var tikt glabāti ne ilgāk kā 10 gadus. Ja ar sūdzību vai pretenziju saistītie personas dati nebūs saistīti ar iespējamu strīdu, tie tiks iznīcināti īsākā laikā, kad šie dati vairs nebūs vajadzīgi šim nolūkam.

Jūsu personas datu apstrāde būs balstīta uz jūsu brīvas gribas izpausmi, t.i., piekrišanu, tomēr dažos gadījumos par sūdzības turpmākas glabāšanas pamatojumu var kļūt tiesību akts.

Saziņa pa e-pastu

Saskaņā ar Regulu par personas datiem tiek uzskatīts e-pasta sarakstes saturs, pat ja sarakstās juridisko personu darbinieki. Ņemot to vērā, elektroniskās saziņas saturam, kā arī e-pasta adresēm tiek piemēroti Regulas obligātie noteikumi par personas datu apstrādi.

Jūsu personas datu apstrādes pamatojums ir jūsu brīvas gribas izpausme veikt saziņu pa e-pastu un tās laikā iesniegt konkrētus datus, t.i., piekrišanu. Turklāt datu apstrādes pamatojums var būt arī līguma izpilde un tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde.

Jūsu e-pasta adrese, sarakstes saturs un saistītie dati tiks apstrādāti saskaņā ar proporcionalitātes principu. Šie dati vispirms būs redzami personai, ar kuru jūs tieši sazināsieties pa e-pastu. Tomēr dažos gadījumos jūsu saraksti var lasīt arī citi darbinieki, piemēram, iekšējās administrēšanas, tiesību aktu vai iekšējo noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanas, darbinieka aizvietošanas un saistītiem mērķiem, un līdzīgās situācijās.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne (angl. Cookie) ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem un tiek saglabāts jūsu pārlūkprogrammā vai jūsu datora cietajā diskā. Dažādiem mērķiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz atšķirt jūs no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku vietnes lietošanas pieredzi un ļaujot uzlabot vietni.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu dod iespēju noraidīt visas sīkdatnes, bet dažās pārlūkprogrammās ir iespējams noraidīt tikai trešo pušu sīkdatnes. Jūs varat izmantot šīs iespējas. Taču ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana nelabvēlīgi ietekmēs vietnes izmantošanu, un bez sīkdatnēm jūs nevarēsiet izmantot visus tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus.

Mūsu vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

  • darbību uzlabojošas (sesijas) sīkdatnes. Tās ir paredzētas tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai un apkopo vispārīgu (anonīmu) informāciju par vietnes izmantošanu;
  • analītiskās (izsekošanas sīkdatnes no „Google Analytics”). Šīs sīkdatnes ļauj identificēt un uzskaitīt vietnes apmeklētājus, kā arī vērot, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē, kad to izmanto. Tas palīdz uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir piekrišana;
  • funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto vietnes apmeklētāju identificēšanai, kad viņi atkārtoti atgriežas vietnē. Tās dod iespēju piedāvāt vietnes apmeklētāju vajadzībām pielāgotu saturu sociālajos tīklos, saglabāt klientiem aktuālu informāciju. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir klientu piekrišana;